کرج - 45 متری گلشهر - نبش اختر شرقی - ساختمان نیکخواه - طبقه دوم - واحد 7

جداول

 

لیست قیمت

خدمات قیمت برای کار بالای ۱۰ ساعت / فرد قیمت برای کار بالای ۵۰ ساعت / فرد
مدیریت ساخت و ساز رایگان (برای همه پروژه های بالای ۵ میلیون تومان) رایگان (برای همه پروژه های بالای ۵ میلیون تومان)
طراحی و ساخت ۵۰ هزار تومان ۸۰۰ هزار تومان
بازسازی آشپزخانه ۴۰ هزار تومان ۳۵۰ هزار تومان
نقاشی و کاشی کاری ۳۰ هزار تومان ۱۲۸ هزار تومان
بازسازی محل سکونت ۲۵ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان
کف پوش چوبی ۹۰۰ هزار تومان تماس بگیرید

جدول محتوا

خدمات دلیل اینکه چرا قیمت ما از سایرین بهتر است!!
مدیریت ساخت و ساز صفحه گرافیکی خود را تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
طراحی و ساخت صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی آشپزخانه صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله را به پایان برند.
نقاشی و کاشی کاری تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی محل سکونت صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی.
کف پوش چوبی صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

جدول پیشفرض

خدمات برای خانه برای هتل
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند. ۳۵۰ هزار تومان ۵۵۰ هزار تومان
متن آزمایشی خدمات. ۳۲۰ هزار تومان ۴۲۰ هزار تومان
عنوان بی معنی صرفاً جهت آزمایش. ۴۴۰ هزار تومان ۳۱۰ هزار تومان
همیشه با شما هستیم ۴۸۰ هزار تومان ۳۴۰ هزار تومان
آخرین فناوری را از ما بخواهید، شما را پشیمان نمیکنیم. ۲۲۰ هزار تومان ۳۳۰ هزار تومان
تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند. ۱۶۰ هزار تومان ۷۰ هزار تومان