کرج - 45 متری گلشهر - نبش اختر شرقی - ساختمان نیکخواه - طبقه دوم - واحد 7

موتور المو

در آسانسور هیدرولیک از پیستون با محرک روغن هیدرولیک تغذیه شده با فشار پمپ استفاده می شود. هسته ی این سیستم را یک الکتروموتور تشکیل می دهد که عملکرد سیستم وابسته به آن بوده و توان بالا را با دقت فعال سازی تأمین می نماید. بازده موتور و اندازه آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد واقعی آسانسور دارد. به همین دلیل انتخاب موتور صحیح و اندازه درست برای سیستم،نقش تعیین کننده ای برای کاربری مورد نظر دارد.
موتور المو ساخت کشور ایتالیا است و در آسانسور هیدرولیک استفاده می شود.این موتور غوطه ور در روغن می باشد و از این طریق خنک می شود. توجه داشته باشید که ظرفیت انتقال حرارت روغن هیدرولیک بسیار بیشتر از هوا است و بیش از ده برابر می باشد،هچنین یک عایق الکتریکی بسیار خوب است که توان دی الکتریک آن بیش از سه برابر هوا می باشد.
مزایای استفاده از الکتروموتور های غوطه ور در روغن برای آسانسور ها عبارتست از:
• قابلیت انعطاف در انتخاب ارایش و ترکیب بندی سیستم
• امکان کار با سیالات سازگار با محیط زیست
• استاندارد های بالای اطمینان پذیری
• آسایش بالای حرکتی
• هزینه کم و زمان نصب کوتاه تر
• ایمنی
• صرفه جویی های کاربری،عملیات و نگهداری(حرکت به پایین همیشه به صورت جاذبه ای انجام می شود).

موتور المو از بهترین موتورها برای سیستم های هیدرولیک است که از نوع الکتروموتور غوطه ور در روغن است و عمکرد ان یه این صورت است که
الکتروموتور المو مخصوص بالابر هیدرولیکی است. این نوع الکتروموتور از نوع الکتروموتور های مستغرق در روغن است و به همین دلیل صدای آن بسیار کم است.الکتروموتور المو از شناخته شده ترین مارک ها در زمینه الکتروموتور های مستغرق می باشد و کیفیت ساخت بالایی دارد.این الکتروموتور ها با پمپ های اسکرو سیم که برای بالابر هیدرولیکی است با یک اتصال ساده براحتی کوپل می شوند و در داخل روغن قرار می گیرند