کرج - 45 متری گلشهر - نبش اختر شرقی - ساختمان نیکخواه - طبقه دوم - واحد 7

مشاوره مهندسی سازه و مقاومت

اصولا فضای مورد نیاز برای اجرای آسانسور در سه بعد مورد بررسی قرار می گیرد.فضای مورد نیاز در مقطع افقی ، فضای مورد نیاز در مقطع عمودی و فضای مورد نیاز در مقطع موتور خانه (در صورت نیاز).

تمامی مشاوره ها و توصیه هایی که مربوط به ایجاد فضا برای آسانسور و مهندسی موقعیت توسط شرکت هیدروفربد صورت گرفته و اجرا می شود.مشاوره مهندسی سازه و مقاومت ساختمان در خصوص ایجاد فضای آسانسور از خدماتی است که به مشتریان ارائه می کنیم.

KONE Kingdom Tower 300x206 1