آسانسور پل هوایی

امروزه به علت بالا رفتن سطح توقع از رفاه اجتماعی نصب آسانسور برای پل هوایی های شهری به صورت یک الزام در آمده است و به این علت که از فضای شهری را کمتر اشغال میکند مورد توجه شهرسازان قرار گرفته . معمولا سیستم های محرکه این آسانسور ها هیدرولیکی میباشند و هیدرو فربد در زمینه طراحی تولید و اجرای این آسانسور جزء پیشگامان میباشد .