content_23

content_12

این دسته از خدمات ما شامل سرویس های ماهانه و هفتگی ( در حالت های خاص تجاری و پر عبور و مرور که نیاز دارند به طور مرتب سرویس انجام دهند) می باشد و این دسته از خدمات بصورت کاملا تخصصی و منظم انجام می پذیرد.

سرویس آسانسور ها و بالابر ها یکی از اقدامات ضروری برای هر ساختمان و یا مجتمعیست چرا که به نوعی پیشگیری از هرگونه مشکل احتمالی که باعث بروز خطرات احتمالی نیز می شود ، جلوگیری می نماید.لذا پیشنهاد ما به شما آنست که به فاصله زمانی های مشخصی اقدام به سرویس و نگهداری سیستم های هیدرولیکی خود نمائید چرا که این کار باعث افزایش طول عمر آسانسور و یا بالابر و یا هر سیستم دیگری که روی ساختمانتان تعبیه شده است ، می شود.