مشاوره اجرای آسانسور

بسیاری از مشتریانی که قصد اجرای آسانسور در واحد مسکونی و یا تجاری خود را دارند معمولا سوالاتی را در مورد نحوه نصب و یا جوانب مختلف اجرای بالابر های هیدرولیکی در ذهن خود دارند.این دسته از متقاضیان قصد استفاده از خدمات را دارند اما شاید سوالاتشان ذهنشان را مشغول کرده باشد و به همین دلیل نیاز به مشاوره شخص یا شرکتی متخصص در حوزه نصب و اجرای آسانسور و بالابر دارند.این مشاوره شامل پیشنهاد طراحی ، پیشنهاد لوکیشن نصب ، پیشنهاد ظرفیت و پیشنهاد و مشاوره در خصوص طراحی توان بالابر می باشد.هیدرو فربد تمامی خدمات ذکر شده و مربوط به مشاوره مشتری را بصورت اصولی و کاربردی ارائه می نماید.