آسانسور بیرون ساختمان

این نوع آسانسورها معمولا به دو علت در بیرون از ساختمان نصب می شوند

  1. درساختمانهای قدیمی که در زمان ساخت مکانی برای آسانسور جانمایی نشده است و به علت محدودیت فضای آزاد طراحان و مجریان آسانسور مجبور هستند آسانسور را در فضای بیرون از ساختمان قرار دهند
  2. در عصر نوین معماری و طراحی ساختمان ابعاد گسترده ای پیدا کرده است صرف نظر از توجه به استحکام در طراحی ساختمان وجود یک نمای فاخر ساختمان را به یک اثر هنری تبدیل میکند طراحی یک آسانسور در نمای بیرونی یک ساختمان یکی از المانهای زیبایی است.
  3. تیم مجرب و متخصص گروه صنعتی هیدرو فربد صنعت با الهام و بکار گیری آخرین تکنیک ها و مونتاژ قطعات اروپایی آسانسور ضمن فراهم نمودن آسایش و امنیت برای ایرانیان در ایجاد این نمای هنری ساختمان نقش بسزایی ایفا کرده است به پشتوانه تجارب موفق گذشته و به روز رسانی  دانش خود در صنعت آسانسورهمراه همیشگی انبوه سازان محترم و پیمانکاران عزیز و اشخاص حقیقی شایسته صنعت ساختمان هستیم.